سیچوان

41
41
41成都柯世达集团办公楼

چنگدو شامپاین پلازا

ساختمان اداری گروه چنگدو هومینگ (Shuangliu)

ساختمان اداری گروه چنگدو kestar

1
41
41

پایگاه مرکزی منطقه صنعتی چنگدو لانگ تنگسی

دادستان مردم منطقه Chengdu Chenghua

پایتخت کفش های چنگدو وست

اتحادیه تنیس روی میز چین مرکز آموزش بین المللی غرب (چنگدو)