پانل هسته آلومینیومی موجدار

  • پانل کامپوزیت موجدار آلومینیومی

    پانل کامپوزیت موجدار آلومینیومی

    پانل کامپوزیت موجدار آلومینیومی همچنین پانل کامپوزیت راه راه آلومینیوم نامیده می شود، با استفاده از مواد آلیاژ آلومینیوم AL3003H16-H18، با ضخامت آلومینیوم صفحه 0.4-1.Omm، ضخامت آلومینیوم پایین 0.25-0.5 میلی متر، ضخامت هسته 0.15-0.3 میلی متر پیشرفته تولید می شود. تجهیزات تولید خودکار تحت مدیریت سیستم ERP. شکل موج آب با پرس سرد در همان خط تولید ساخته می شود، با استفاده از رزین دو ساختاری ترموست که به آلومینیوم روی و پایین می چسبد به شکل قوس، استحکام چسب را افزایش می دهد، دارای چسبندگی عالی پانل های فلزی است. از قابلیت چسبندگی اطمینان حاصل کنید. پایدار است و زندگی مشترکی با ساختمان دارد.