صفحه کامپوزیت هسته راه راه آلومینیوم

  • Aluminum Corrugated Composite Panel

    صفحه ترکیبی موج دار آلومینیوم

    پانل ترکیبی موج دار آلومینیوم همچنین با استفاده از مواد آلیاژ آلومینیوم AL3003H16-H18 ، با ضخامت آلومینیوم 0.4-1 ، mm ، ضخامت آلومینیوم پایین 0.25-0.5mm ، ضخامت هسته 0.15-0.3mm ، پانل موج دار آلومینیوم نامیده می شود. این در پیشرفته تولید می شود تجهیزات تولید اتوماتیک تحت مدیریت ERPsystem. شکل موج آب با فشار سرد روی همان خط تولید ، با استفاده از رزین دو ساختار حرارتی چسبیده به آلومینیوم صورت و پایین به شکل قوس ، افزایش قدرت چسب ، داشتن پانل های فلزی چسبندگی عالی. اطمینان از توانایی چسبندگی با ثبات و زندگی مشترک با ساختمان.